Photograph
Praktyki 2005 - montaż RZ pomiarowych .