Photograph
Praktyki 2005 - Pod okiem Mistrza Cezara .