Firma działa 
w szeroko rozumianej dziedzinie
kompleksowej obsługi infrastruktury budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego 

 wyspecjalizowana jest w :  budowie , obsłudze i konserwacji linii , oraz urządzeń elektro-energetycznych i elektrycznych .

- polecmy :  montaże , remonty , planowanie , pomiary oraz doradztwo dotyczące instalacji :
  zasilających , przesyłowych i odbiorczych we wszystkich przewidzianych normami systemach pracy i montażu :

- przyłącz energetycznych i stacji transformatorowych ; 
- elektrycznych urządzeń napędowych ; 
- elektrycznych urządzeń grzejnych ; 
- sieci oświetlenia ulicznego , parkowego i ich sterowania ; 
- specjalnych i separowanych ; 
- domofonowych i videofonowych - cyfrowych, analogowych i sygnalizacyjnych ; 
- TV przemysłowej – monitoringu terenów i wnętrz oraz antenowych ; 
- odgromowych i uziomów ;
- aparatury kontrolno – pomiarowej urządzeń i instalacji automatycznej regulacji
  sterowania i zabezpieczeń ;
- sieci komputerowych ;   kablowych  i  radiowych  w  dowolnych  konfiguracjach .
- zabezpieczeń przeciwporażeniowych we wszystkich stosowanych systemach
   sieciowych ;- pomiary  i  badania  .
- systemy  nagłaśniające  obiektów handlowych , przemysłowych i estradowych wraz z
     obsługą  techniczną .
-  budowa  nietypowych  urządzeń  zgodnych  z  PN-IEC , lecz  spełniających   nie typowe  oczekiwania  zleceniodawcy  . 

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4
Photo Number 5

Photo Number 6

Photo Number 7

Photo Number 8

     

                              kontakt  -  0 /  601  93  19  75  

                           szczegółowe informacje        biuro@fachmont.com

                                                                           Z Poważaniem :        Dariusz Froch

biuro@fachmont.com   red@sezamek.com   darek.froch@wp.pl   www.sezamek.com   www.sezamekwłocławek.p