Wykonujemy kompleksowe badania skuteczności: OCHRONY  PRZECIWPORAŻENIOWEJ :

OCHRONY  PRZED DOTYKIEM  POŚREDNIM  I  BEZPOŚREDNIM .  

we  wszystkich  systemach  sieciowych :  nowoczesny  sprzęt  - krótkie terminy - najnowsze  metody

  - szybkie  wyłączenia .
- samoczynne wyłączenia .  -  występowanie  napięć  bezpiecznych  . 

 - rezystancje  izolacji .  - kontrole  skutecznej  ciągłości  połączeń . 

 -  natężenia  oświetlenia .   - rezystancji uziomów .    - ochrony odgromowej .